[+]      Information zu ASH Berlin     ASH Berlin     http://www.ash-berlin.eu
     Information zu Hochschulleitung     Hochschulleitung    
     Information zu Rektorat     Rektorat    

     Information zu Rektor     Rektor    
     Information zu Prorektorat     Prorektorat    
     Information zu Referent_innen     Referent_innen    
     Information zu Sekretariat     Sekretariat